Achtergrondmuziek

Het traditioneel gekende gebruik van achtergrondmuziek is de laatste jaren sterk geëvolueerd. De tapes en CD'szijn ondertussen bijna van de markt verdwenen en werden vervangen door meer gesofistikeerde systemen: harde schijf, streaming... . Bovendien werden zéér specifieke toepassingen ontwikkeld zoals het maken van compilaties die bestemd zijn voor Aerobic en fitness instructeurs.

Het maken van reproducties ten behoeve van achtergrondmuziek is onderworpen aan het exclusieve recht van de muziekproducent. Dit wil zeggen dat voor elke reproductie vooraf een uitdrukkelijke toestemming moet verkregen worden van de betrokken producent of rechthebbende.

SIMIM heeft het mandaat om deze vormen van exploitatie voor het Belgisch grondgebied collectief te beheren ten behoeve van haar mandaatgevers. Er bestaan daartoe drie soorten contracten, die elk een specifiek gebruik toelaten:

  • Traditionele achtergrondmuziek (met tape of met CD)
  • Compilatie-CD’s uitsluitend bedoeld voor Aerobic en fitness instructeurs
  • Muziek op harde schijf en streaming voor het gebruik in voor publiek toegankelijke plaatsen ten behoeve van achtergrondmuziek

Er kan voor een beperkt aantal landen ook een territoriale uitbreiding aan het Belgisch contract toegevoegd worden.

Wij kunnen aan de geïnteresseerde Belgische ondernemingen een uniek aanbod doen: wij stellen één contract voor dat tegelijkertijd de auteursrechten (Sabam) en de rechten van de muziekproducenten (SIMIM) regelt. De administratie wordt verzorgd door Sabam. Werkelijk een one-stop-shop. De contactpersoon is Jozua Laga.

Buitenlandse bedrijven die actief zijn op het Belgisch grondgebied dienen echter rechtstreeks een contract met SIMIM af te sluiten voor wat betreft de rechten van de muziekproducenten. U kunt hiervoor contact opnemen met Vince Versteynen via vince.versteynen@simim.be. Telefoneren kan ook op het nummer 02/775.82.10

Meer informatie over de tariferingsregels van achtergrondmuziek...