Audiovisuele Producties

Gebruikt u muziek in een audiovisuele productie? Dan dienen ook de rechten van de muziekproducenten te worden geregeld en vergoed.

De muziekproducenten en/of hun rechthebbenden hebben conform artikel XI.209 van het Wetboek Economisch Recht (WER) immers het exclusieve recht om de reproductie van fonogrammen toe te staan of te verbieden.

Zo wordt bijvoorbeeld bij het gebruik van een fonogram (“track”) in een televisieprogramma een reproductiehandeling gesteld waarvoor de toestemming van de desbetreffende muziekproducent vereist is.

SIMIM organiseert een one-stop-shop om deze reproductierechten van de muziekproducenten te clearen voor het gebruik van voorafbestaande fonogrammen (zowel commerciële als library) in bepaalde audiovisuele producties. De tarieven die SIMIM hiervoor als basis hanteert vindt u hier terug.

Deze regeling dekt alle fonogrammen die behoren tot het SIMIM-repertoire (zie onze ledenlijst op de website), met uitzondering van de fonogrammen die vermeld zijn in de Uitsluitingslijst audiovisuele producties. De fonogrammen die in deze lijst staan, kunnen niet door SIMIM worden gelicentieerd voor gebruik in audiovisuele producties.

Valt uw specifieke audiovisuele productie niet onder de one-stop-shop regeling van SIMIM? Dan moet u de rechten met de muziekproducent rechtstreeks regelen.

De rechten moeten geregeld zijn vóór de exploitatie van de audiovisuele productie start.

Er zijn 2 manieren om de genoemde reproductierechten te regelen:

1) Via een globale inningsovereenkomst tussen SIMIM en de omroeporganisatie

Het betreft bepaalde audiovisuele producties die:

 • door de omroeporganisatie zelf of in haar opdracht door een externe producent worden geproduceerd en die
 • bestemd zijn voor een eerste uitzending via de televisie door deze omroeporganisatie zelf op het Belgische grondgebied. Contacteer SIMIM om na te gaan of uw audiovisuele productie geregeld wordt in een globale inningsovereenkomst met de omroeporganisatie waarvoor u produceert.

2) Via een overeenkomst tussen de muziekproducent en de audiovisuele producent

De reproductierechten van fonogrammen in bepaalde audiovisuele producties dienen rechtstreeks met de betreffende muziekproducent te worden geregeld, ongeacht of de eerste uitzending door een omroep gebeurt op Belgisch grondgebied.

Het gaat om de volgende audiovisuele producties:

 • producties waarvoor specifieke originele muziek wordt geproduceerd in samenwerking met een muziekproducent
 • films (ongeacht de duur)
 • reclamespots
 • spots voor films
 • spots voor muziekalbums
 • spots voor activiteiten/projecten
 • producties van politieke partijen of met een duidelijke politieke strekking
 • producties van private ondernemingen of publieke instellingen die specifiek bestemd zijn voor hun werknemers, hun klanten of hun onderaannemers
 • producties of delen van producties die de opgenomen muziek in een context plaatsen waarin het morele recht van de artiest kan aangetast worden
 • producties of delen van producties die de opgenomen muziek in een context plaatsen van tabak, drugs, alcohol, pornografie of onwettelijke activiteiten of gedragingen

De reproductierechten van fonogrammen in alle audiovisuele producties die niet voor de eerste keer door een Belgische omroep op Belgisch grondgebied worden uitgezonden, dienen rechtstreeks met de betreffende muziekproducent te worden geregeld. Hierbij kan het gaan om audiovisuele producties die voor de eerste keer via een VOD platform worden uitgezonden.

Informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Vince Versteynen. vince.versteynen@simim.be of 02/775.82.10

Meer informatie over de aangifte van audiovisuele producties...