Billijke Vergoeding

De Billijke Vergoeding moet betaald worden wanneer opgenomen muziek weergegeven wordt in voor publiek toegankelijke plaatsen. Het is een ‘verplichte licentie’: muziekopnamen kunnen zonder voorafgaande toestemming gebruikt worden in voor publiek toegankelijke plaatsen. Dit is ook het geval voor het gebruik van muziekopnamen voor radio-uitzendingen. In ruil daarvoor moet de gebruiker een Billijke Vergoeding betalen.

In de wet op het auteursrecht van 30 juni 1994 werden de rechten van de producenten opgenomen en werden ook basisprincipes van de Billijke Vergoeding vastgelegd. Voor de verschillende sectoren (Horeca, verkooppunten, kappers, radio’s, ...) worden de inningsmodaliteiten en de tarieven vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 17 december 2017 betreffende de billijke vergoeding van de uitvoerende kunstenaars en de producenten voor de openbare uitvoering van fonogrammen of bij uitzending van fonogrammen via de omroep.

SIMIM is de enige beheersmaatschappij van de naburige rechten van de muziekproducenten die door het ministerie erkend werd, en staat dus als enige in voor het innen en het beheer van de rechten van de muziekproducenten.

De Billijke Vergoeding is de belangrijkste inkomstenbron van SIMIM. Voor het innen van de Billijke Vergoeding doet SIMIM, behoudens enkele uitzonderingen, beroep op Unisono dat zich uitsluitend richten op deze activiteit.

Uitgebreide informatie zoals modaliteiten, tarieven en aangifteformulieren vindt u op de website van Unisono.

Unisono