Internet

Ook het gebruik van opgenomen muziek op het Internet is onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van de muziekproducenten. SIMIM komt op dit ogenblik tussen in het verlenen van gebruikslicenties vanwege de muziekproducenten bij volgende gebruiken:

  • webcasting/streaming
  • podcasting voor radio- en niet-radiozenders
  • achtergrondmuziek op websites

Webcasting / Streaming

U stelt fonogrammen exclusief via Internet ter beschikking van het publiek via de techniek die gekend is als webcasting. Het gaat hierbij niet om een simultane doorgifte van FM en/of DAB+ signalen.

Podcasting

a) Voor radiozenders

U stelt bestanden via internet ter beschikking aan het publiek via podcasts die al radioprogramma’s bevatten, compilaties of afgeleiden daarvan, en waarin fonogrammen gebruikt worden.

b) Voor niet-radiozenders

U stelt bestanden via internet ter beschikking aan het publiek via podcasts waarin fonogrammen gebruikt worden.

Achtergrondmuziek op websites

U of uw onderneming, openbare dienst of vereniging beslist om achtergrondmuziek op één van de bedrijfswebsites te plaatsen. Sabam is gemandateerd door SIMIM om deze vergoeding te innen onder het Unisono-project. Meer informatie hieromtrent kan u vinden op www.unisono.be. U kunt er tevens aangifte doen.

Unisono

Informatie

Hebt u vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met Vince Versteynen: vince.versteynen@simim.be. Telefoneren kan ook op het nummer 02/775.82.10