Lid Worden

Inschrijven bij SIMIM om de geïnde vergoedingen doorbetaald te krijgen kan op twee manieren:

  • Ofwel wordt u vennoot van onze Coöperatie. U betaalt dan éénmalig een vennotenaandeel van 1.250 euro. Door coöperant te worden heeft u de gelegenheid om actief deel te nemen aan het leven van de Coöperatie: u wordt uitgenodigd op de Algemene Vergadering, u stemt tijdens deze vergadering over onderwerpen die belangrijk zijn voor de Coöperatie, u kan zich kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur die zich intensief bezig houdt met de strategische beslissingen voor de Coöperatie. Ten aanzien van de uitbetalingen van de geïnde rechten heeft u dezelfde rechten als diegenen die uitsluitend mandaat geven;
  • Ofwel geeft u mandaat zonder lid te worden van de Coöperatie. Dit is volledig gratis. U bent dan niet zo nauw betrokken bij de gang van zaken van de vennootschap, maar verder hebt u dezelfde rechten en plichten als de coöperanten.
Vragen voor lidmaatschap stuurt u naar simim@simim.be. Vermeld in de subject lijn "Aanvraag lidmaatschap" en geef de volgende informatie:

  • Firmanaam (indien u geen firma hebt, vult u de tekst 'NATUURLIJKE PERSOON' in)
  • Contact persoon
  • Adres
  • Telefoon
  • e-mail
  • BTW-nr
  • Ondernemingsnummer (indien u geen firma hebt, vult u uw RIJKSREGISTERNUMMER in)
Indien u ook de rechten beheert van videoclips, vermeld dit er uitdrukkelijk bij, dan stellen wij u voor om eveneens lid te worden van onze zustervereniging IMAGIA die de rechten van videoclips beheert. Pagina IMAGIA

Uw bericht werd verzonden. Dank U!