Thuiskopie

Bij verkoop van apparaten waarmee en dragers waarop kopieën van muziekopnamen kunnen gemaakt worden, wordt een vergoeding aangerekend die bestemd is voor de rechthebbenden van de muziekopnamen.

Deze vergoeding wordt gelijk verdeeld onder de auteurs, de artiesten en de muziekproducenten en wordt geïnd door Auvibel. Deze maatschappij is opgericht door de betrokken beheersvennootschappen om de thuiskopie vergoeding te innen. Meer informatie vindt u op de website www.auvibel.be.

Unisono