ISRC

De ISRC (International Standard Recording Code) is een unieke identificatie van de audio en de audiovisuele opnamen. Deze code laat toe opnamen wereldwijd uniek te identificeren. Via deze unieke identificatie kan op een eenvoudige wijze de gebruikte opname en de rechthebbende geïdentificeerd worden. Dit laat toe om het administratieve werk te vereenvoudigen:

 • het gebruikte repertoire kan eenvoudiger gerapporteerd worden door grote gebruikers zoals bijvoorbeeld radio- en TV stations.
 • op basis van deze code kunnen de opnamen eenvoudiger geïdentificeerd worden.
 • de rechthebbenden kunnen sneller gevonden worden.

De sleutel voor deze unieke identificatie is de unieke code van de diegene die de registratie verzorgt (‘registratie code’). Voor het Belgisch en Luxemburgs grondgebied kan deze code UITSLUITEND verkregen worden bij SIMIM.

Samenstelling van de code:

De volledige ISRC bestaat uit 12 tekens. Zij staan voor het land van diegene die de registratie verzorgt (2 tekens), de unieke code van diegene die de registratie verzorgt (‘registratie code’) (3 tekens), het referentiejaar (2 tekens) en het opnamenummer (5 tekens).

Voorbeeld:

ISRC

Procedure:

 • Diegene die de registratie doet van de opnamen moet éénmalig een ‘registratie code’ aanvragen bij zijn lokaal ISRC agentschap. In België is dit SIMIM.
 • Voor elke opname moet de registrant vervolgens een volledige ISRC code samenstellen op de volgende wijze:
  • Landcode: BE
  • Registratie code
  • Referentiejaar: de laatste 2 cijfers van het jaar waarin de ISRC-code aan de opname toegekend wordt
  • Opname nummer: dit nummer moet uit 5 cijfers bestaan (indien nodig vooraan aanvullen met nullen). Dit nummer moet UNIEK zijn binnen het registratiejaar. Diegene die de registratie doet kan naar eigen goeddunken een nummering uitwerken.
 • Alle gebruikte ISRC’s moeten samen met extra identificatie informatie over de opnamen opgeslagen worden in een register/databank door de registrant en moeten doorgezonden worden aan SIMIM.

ISRC versus Mandaat:

 • ISRC codes en nevenrechten zijn 2 aparte zaken. Het is niet omdat u een ISRC code gebruikt, dat u automatisch nevenrechten krijgt.
 • Uw werk moet ten eerste ‘gebruikt’ worden (bv. uitzending op radio- of tv-station) om rechten te genereren.
 • U moet een mandaat geven aan SIMIM om deze nevenrechten te ontvangen. Niet alle bedrijven die ISRC-codes toekennen kiezen er immers voor om zelf de administratie te verzorgen voor de nevenrechten. Bovendien worden de nevenrechten soms contractueel overgedragen, zodat de registrant van de ISRC-codes niet steeds de rechthebbende is/blijft.
 • Indien u uw nevenrechten wil ontvangen, moet u eveneens een ‘mandaat’ geven aan SIMIM. U kan in uw ISRC aanvraag meteen vermelden indien u ook aansluitingsdocumenten wenst te ontvangen om het mandaat in orde te brengen.

Extra informatie:

Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van IFPI.

Registratiecode aanvragen:

Wilt u muziekopnames gaan produceren en beschikt u nog niet over een registratiecode, dan kan u deze aanvragen op isrc@simim.be.

Vermeld in de subject lijn ‘Aanvraag ISRC’ en geef de volgende informatie:

 • Firmanaam (indien u geen firma hebt, vult u de tekst NATUURLIJKE PERSOON in)
 • Contact persoon
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • e-mail
 • BTW-nr
 • Ondernemingsnummer (indien u geen firma hebt, vult u uw RIJKSREGISTERNUMMER in)

De ‘registratie code’ wordt u gratis toegekend. De verwerking en validatie van uw gegevens kan enkele dagen in beslag nemen. U moet wel de voorgeschreven procedure strikt naleven.

Wij nodigen U uit om ons online ISRC aanvraagformulier te gebruiken.

Download onze ISRC Brochure voor meer uitleg.