Over SIMIM

SIMIM (Société de l’Industrie Musicale - MuziekIndustrie Maatschappij) is de enige Belgische vennootschap voor het collectief beheer van de naburige rechten van de muziekproducenten. SIMIM werd op 21 juni 1995 opgericht en telt op heden meer dan 2.000 rechtstreeks aangesloten leden. Ook heeft zij diverse wederkerigheidscontracten met buitenlandse beheersvennootschappen. SIMIM streeft ernaar om op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze de rechten voor de muziekproducenten te innen en te verdelen onder de rechthebbenden.

Innen van de vergoedingen

SIMIM stopt veel energie in het innen van de vergoedingen waarop de aangesloten producenten recht hebben. Deze inspanningen focussen zich op verschillende aspecten: zorgen voor een zo volledig mogelijke marktdekking, onderhandelen met de debiteuren of hun vertegenwoordigers, bespreken van de tarieven, uitwerken van de modaliteiten en dergelijke. Waar mogelijk wordt beroep gedaan op gemandateerde partners om de vergoedingen te innen.

Verdelen van de vergoedingen

Ook in dit domein heeft SIMIM veel geïnvesteerd: zowel in zéér bekwaam personeel als in performante software.

Tweemaal per jaar reparteren wij de geïnde gelden, zodat de sommen die wij ontvangen hebben na 6 maanden aan onze leden kunnen doorbetaald worden.

Toekennen van ISRC codes

SIMIM is de lokale ISRC-agent. U kunt dus bij ons terecht voor de aanvraag van de ‘registratie code’ indien u zelf ISRC-codes wil toekennen aan uw opnamen.

Wij investeren momenteel in een eigen platform waarop ISRC codes via het Internet snel kunnen aangevraagd en toegekend worden.

Naburige rechten

Naburige rechten zijn rechten die aanverwant zijn aan de auteursrechten en komen toe aan de muziekproducenten en de artiesten. SIMIM beheert rechten voor de muziekproducenten. De rechten voor de artiesten worden beheerd door PlayRight. Voor de auteursrechten is Sabam de meest gekende beheersmaatschappij.

Drie Categoriën

Exclusieve Rechten

De wet gaat uit van het basisprincipe dat de producent het door hem geproduceerde muziekrepertoire beheert. Dit zijn “exclusieve rechten”: het gaat over het recht van reproductie, distributie en verhuur.

Verplichte Licentie

Onder welbepaalde omstandigheden verliezen de producenten het recht om hun repertoire te beheren. Hun muziekrepertoire kan dan zonder voorafgaande toestemming gebruikt worden. Dit is het geval voor het gebruik van opgenomen muziek in publieke plaatsen (Billijke Vergoeding), radio-uitzendingen en de kopieën voor eigen gebruik (thuiskopie). De producent ontvangt hiervoor wel een vergoeding. Het beheer van deze rechten gebeurt collectief.

Exclusieve Rechten In Collectief Beheer

Ook voor bepaalde ‘exclusieve’ rechten kan men collectief beheren. In België worden verschillende soorten rechten collectief beheerd door SIMIM: de rechten voor de doorgifte via kabel, het samenstellen van muziekcompilaties ten behoeve van achtergrondmuziek, het gebruik van fonogrammen in audiovisuele producties van Belgische omroepen en de rechten voor een aantal Internet-toepassingen.

Soorten Rechten


Word Lid van SIMIM

Inschrijven

Inningen

De verdeling van de inningen per type...

Billijke Vergoeding 52%
Kabelrechten 14%
Thuiskopie 10%
Radio's 8%
Synchronisatie 7%
Achtergrondmuziek 7%
Websites 1%
Andere 1%

Kerncijfers van 2023

De werking van SIMIM in 2023 uitgedrukt in kerncijfers...

2,600

Leden

596

Leden die nieuw repertoire hebben aangegeven

3,998,570

Nieuw aangegeven repertoire lijnen

23,166,074

Verdeeld Bedrag €

Enkele van onze Leden

Contacteer Ons

Onze kantoren zijn elke weekdag bereikbaar vanaf 9:30 uur tot 13:00 uur en van 14:00 uur tot 16:30 uur

Adres

Lenneke Marelaan 8 b5, 1932 Zaventem, België

Telefoon

+32 2 775 82 10

Uw bericht werd verzonden. Dank U!